Tayamum Untuk Khatib dan Imam JumaatDari Group Usrah Solat : Q&A Ibadah (MSO-D7)

Soalan: 

Ust...Adakah kene 2 Kali tayammum. Baca khutbah Dan solat jumaat.

Jawapan kami;

Seseorang imam yang berkhutbah dan solat Jumaat perlu melakukankan 3 tayammum mengikut pendapat yang muktamad di sisi Ibn Hajar dan al-Ramli iaitu;

1) Tayammum untuk khutbah pertama
2) Tayammum untuk khutbah kedua
3) Tayammum untuk solat Jumaat

(al-Taqrirot al-Sadidah 150).


Wallahu a'lam.

oleh Ustaz اليسع

USRAH SOLAT DAN Q&A Ibadah
https://telegram.me/usrah_solat_MSO

**Channel Usrah Solat MSO-D7 berdasarkan fiqh mazhab al-Syafi'i

0 Comment "Tayamum Untuk Khatib dan Imam Jumaat"

Post a Comment

Thank you for your comments