Beza Mujtahid Mutlak dan Mujtahid MuntasibDari Group Usrah Solat : Q&A Ibadah (MSO-D7)

Soalan:

Nk tnya apa beza mujtahid mutlak dan mujtahid muntasib??

Jawapan kami;

1) Mujtahid Mutlak adalah golongan mujtahid yang bebas berijtihad dan mampu merumus sendiri metodologi ijtihadnya (usul) serta mampu menerapkannya dalam masalah-masalah furu' (cabang). Contohnya adalah seperti Imam al-Syafi'i.

2) Mujtahid Muntasib pula adalah golongan mujtahid yang tidak bebas berijtihad dan tidak pula mampu merumuskan metodologi ijtihadnya (usul) sendiri. Bahkan, mereka mengikut metodologi Imam Mazhab, namun terdapat beberapa perbezaan pendapat dengan Imam Mazhab dalam masalah furu'. Contohnya adalah seperti al-Buwaiti dan al-Muzani (Muhammad Abu Zahrah. al-Syafi'i dan Usul al-Fiqh).

Wallahu a'lam.

oleh Ustaz اليسع

USRAH SOLAT DAN Q&A IBADAH
https://telegram.me/usrah_solat_MSO

**Channel Usrah Solat MSO-D7 berdasarkan fiqh mazhab al-Syafi'i

0 Comment "Beza Mujtahid Mutlak dan Mujtahid Muntasib"

Post a Comment

Thank you for your comments