Suatu penjelasan hukum syara' berkenaan Nasab (pertalian kekeluargaan) hasil daripada perhubungan luar nikah.

Dari Group Usrah Solat : Q&A Ibadah (MSO-D7) بسم الله الرحمن الرحيم 🌸 هذا حكم في بيان النسب من الزنا 🌸 Suatu penjelasan hukum sy...
Read More