Solat Hormat Waktu
Dari Group Usrah Solat : Q&A Ibadah (MSO-D7)


Soalan :

Apakah Solat Hormat Waktu (الصلاة للحرمة الوقت) ?,
Adakah Solat Sunat?,
Bilakah diharuskan mengerjakanya?

Jawapan :

1. Dari sudut pentakrifannya solat hormat waktu ini ataupun As-solah Lil Hormatil Wakti sebagaimana disebut dalam kitab-kitab fekh adalah sebenarnya diri solat maktubah (lima waktu) juga tetapi berbeza dari sudut perlaksanaan waktunya, dengan makna dikerjakan solat hormat waktu ini ketika waktu dharurat bukanlah ketika waktu ikhtiar seperti ketiadaan air mutlak dan debu yang suci untuk bertayamun, (مداومة الحدث) yakni sentiasa dalam keadaan berhadas seperti mereka yang dibalai dengan penyakit sil-sil bul, (شدة الخوف) yakni bersangatan ketakutan dalam erti kata masyaqqah dalam perjalanan dan sebagainya, hukum solat tersebut sah tetapi WAJIB diulangi setelah mendapati Musolli tersebut akan Alat Wudhu' seperti air mutlak dan debu yang suci untuk bertayamun dalam istilah kitab fekh syafie disebut sebagi orang yang luput dua alat bersuci (فاقد الطاهورين) dan juga jika masih mempunyai sa'ah muwassa' yakni kesempatan untuk mengqodo'kan solat tersebut dikecualikan mereka yang sedang uzur dan tenat, begitu juga mereka yang ketika waktu dhorurat tidak mampu untuk bersuci daripada hadas besar dan kecil.

Hasyiyah Baijuri Ala Ibni Qassem (m/s 1/137)

٢. ومن لم يجد ماء ولا ترابا يصلي لحرمة الوقت


2. Yakni barangsiapa tidak mendapati akan air atau debu yanh suci, maka tunaikanlah sembahyang hormat waktu.

Raudhah at-Thoolibiin (m/s 1/26)


٣. أَنَّ مَنْ فَقَدَ السُّتْرَةَ يُصَلِّي عَارِيًّا وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمُحْدِثِ وَمَنْ بِبَدَنِهِ نَجَاسَةٌ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُصَلِّي لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَيُعِيدُ


3. Apabila seseorang tidak mendapati akan kain yang mencukupi untuk menutup aurat dan sewaktu denganya, maka solatlah dalam keadaan telanjang tetapi bersyarat dan tidak wajib mengulangi solat baginya (khilaf), berbeza dengan solat orang yang sedang berhadas dan orang yang berlumuran dengan najis susah untuk mengasingkanya, maka mereka  diwajibkan solat hormat waktu dan WAJIB mengulangi solatnya.

Nihaayah al-Muhtaaj (m/s 1/17)


٤. ( قوله فمن صلى بدونها ) أي بدون المعرفة المذكورة وقوله لم تصح صلاته أي إن كان قادرا وإلا صلى لحرمة الوقت اه شوبري


4. (Keterangan barangsiapa solat tanpa mengetahui waktu masuk solatnya, maka solatnya tidak sah ketika dia mampu berusaha untuk mengetahui waktu solatnya, maka jika tidak mampu, maka tunaikanlah solat hormat waktu)...

I’aanah at-Thoolibiin (m/s 1/115)


٥. وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا طَاهِرًا وَلَا بِسَاطًا طَاهِرًا صَلَّى لِحُرْمَةِالْوَقْتِ


5. Yakni barangsiapa tidak mendapati tempat solat yang suci ataupun hamparan yang suci maka tunaikanlah solat sekadar hormat waktu.

Al-Haawy li as-Syaafi’i (m/s 1/275)

جريا علي القاعدة :
المشقة تجلب التيسير....

Qaedah Usul Fikh ade menyebut bermula kesulitan itu membawa kepada keberamalan hukum dengan mudah...

Wallahua'lam...

Oleh Ustaz Ibnu Qassem @Salafytobat93

USRAH SOLAT DAN Q&A IBADAH
https://telegram.me/usrah_solat_MSO

**Channel Usrah Solat MSO-D7 berdasarkan fiqh mazhab al-Syafi'i

0 Comment "Solat Hormat Waktu"

Post a Comment

Thank you for your comments