Mengupah Seseorang Membaca Al-Qur’an di sisi Kubur Umat Islam adalah Harus di sisi Mazhab Shafie Al-Shaykh ‘Atiyyah Saqr – beliau pernah memegang jawatan Ketua Lajnah Fatwa di Al-Azhar – menukilkan di dalam Mawsu’ah Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam (Jilid 1, p. 249) daripada Shaykh Al-Azhar Al-Shaykh Hasanayn Muhammad Makhluf (Mufti Mesir dari tahun 1946-1950 dan 1952-1954) bahawa beliau berkata: وقد قال الشيخ حسنين محمد مخلوف في أخذ الأجرة على قراءة القرآن: .... ومذهب الشافعية يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه، سواء أكانت القراءة عند القبر أو بعيدة عنه، مع الدعاء بوصول الثواب إلى الميت. “Dan sesungguhnya Al-Shaykh Hasanayn Muhammad Makhluf telah berkata berkenaan [hukum] mengambil upah bagi pembacaan Al-Qur’an: ...... Pandangan mazhab Shafie adalah: Diharuskan mengambil upah bagi membaca al-Qur’an dan mengajarkannya, sama ada pembacaan al-Qur’an tersebut di sisi kubur atau berjauhan dengan doa agar pahalanya disampaikan kepada orang yang telah wafat.” T: Mawsu’ah Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam (Jilid 1, p. 249). “Penuntut Ilmu”

Mengupah Seseorang Membaca Al-Qur’an di sisi Kubur Umat Islam adalah Harus di sisi Mazhab Shafie Al-Shaykh ‘Atiyyah Saqr – beliau pernah memegang jawatan Ketua Lajnah Fatwa di Al-Azhar – menukilkan di dalam Mawsu’ah Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam (Jilid 1, p. 249) daripada Shaykh Al-Azhar Al-Shaykh Hasanayn Muhammad Makhluf (Mufti Mesir dari tahun 1946-1950 dan 1952-1954) bahawa beliau berkata: وقد قال الشيخ حسنين محمد مخلوف في أخذ الأجرة على قراءة القرآن: .... ومذهب الشافعية يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن وتعليمه، سواء أكانت القراءة عند القبر أو بعيدة عنه، مع الدعاء بوصول الثواب إلى الميت. “Dan sesungguhnya Al-Shaykh Hasanayn Muhammad Makhluf telah berkata berkenaan [hukum] mengambil upah bagi pembacaan Al-Qur’an: ...... Pandangan mazhab Shafie adalah: Diharuskan mengambil upah bagi membaca al-Qur’an dan mengajarkannya, sama ada pembacaan al-Qur’an tersebut di sisi kubur atau berjauhan dengan doa agar pahalanya disampaikan kepada orang yang telah wafat.” T: Mawsu’ah Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam (Jilid 1, p. 249). “Penuntut Ilmu”

Mengupah Seseorang Membaca Al-Qur’an di sisi Kubur Umat Islam adalah Harus di sisi Mazhab Shafie Al-Shaykh ‘Atiyyah Saqr – beliau pernah mem...
Read More
Al-Fatawa al-Hindiyyah: Berkenaan dengan pandangan mazhab Hanafi tentang bacaan Al-Qur’an di sisi kubur pula: - Tidak makruh - Si mati mendapat manfaat daripada bacaan Al-Qur'an tersebut. *Al-Fatawa al-Hindiyyah atau Fatawa Alamgiri adalah fatwa-fatwa yang disusun oleh para ulama’ fiqh dari India, Pakistan, Hijaz dan Iraq yang diketuai oleh al-Shaykh Nizam al-Din al-Balkhi dengan perintah oleh Sultan Abu al-Muzaffar Muhammad Aurangzeb – seorang Sultan yang alim, mujahid dan Sufi. Ia adalah fatwa yang berlandaskan Mazhab Hanafi. Ia boleh dianggap sebagai salah satu kompilasi fatwa yang terpenting di dalam mazhab Hanafi dan Fiqh Islam. Ia dihimpunkan pada akhir kurun ke-17 Masihi melibatkan 500 orang para ulama’. "Penuntut Ilmu"

Al-Fatawa al-Hindiyyah: Berkenaan dengan pandangan mazhab Hanafi tentang bacaan Al-Qur’an di sisi kubur pula: - Tidak makruh - Si mati mendapat manfaat daripada bacaan Al-Qur'an tersebut. *Al-Fatawa al-Hindiyyah atau Fatawa Alamgiri adalah fatwa-fatwa yang disusun oleh para ulama’ fiqh dari India, Pakistan, Hijaz dan Iraq yang diketuai oleh al-Shaykh Nizam al-Din al-Balkhi dengan perintah oleh Sultan Abu al-Muzaffar Muhammad Aurangzeb – seorang Sultan yang alim, mujahid dan Sufi. Ia adalah fatwa yang berlandaskan Mazhab Hanafi. Ia boleh dianggap sebagai salah satu kompilasi fatwa yang terpenting di dalam mazhab Hanafi dan Fiqh Islam. Ia dihimpunkan pada akhir kurun ke-17 Masihi melibatkan 500 orang para ulama’. "Penuntut Ilmu"

Al-Fatawa al-Hindiyyah: Berkenaan dengan pandangan mazhab Hanafi tentang bacaan Al-Qur’an di sisi kubur pula: - Tidak makruh - Si mati menda...
Read More
Hikmah Penshariatan Zakat Fitrah (i) penyucian bagi seseorang yang berpuasa daripada perkara sia-sia dan kotor; dan (ii) sebagai pemberi makanan kepada orang-orang miskin. *Boleh tambah hikmah yang ketiga (sebenarnya juga termasuk dalam hikmah yang kedua): Menggembirakan orang-orang Miskin pada Hari Raya ketika umat Islam meraikan Hari Raya mereka. "Penuntut Ilmu"

Hikmah Penshariatan Zakat Fitrah (i) penyucian bagi seseorang yang berpuasa daripada perkara sia-sia dan kotor; dan (ii) sebagai pemberi makanan kepada orang-orang miskin. *Boleh tambah hikmah yang ketiga (sebenarnya juga termasuk dalam hikmah yang kedua): Menggembirakan orang-orang Miskin pada Hari Raya ketika umat Islam meraikan Hari Raya mereka. "Penuntut Ilmu"

Hikmah Penshariatan Zakat Fitrah (i) penyucian bagi seseorang yang berpuasa daripada perkara sia-sia dan kotor; dan (ii) sebagai pemberi mak...
Read More
[Hikmah di sebalik Anjuran Pengkhataman Al-Qur’an di sisi Kubur Seorang Muslim di sisi Mazhab Shafie] Seperti yang telah dinukilkan sebelum ini, kita dapat melihat bahawa Imam al-Shafie dan ulama’ mazhab Shafie telah bersepakat bahawa pengkhataman Al-Qur’an di sisi kubur si mati selepas pengebumiannya adalah dianjurkan dan disunatkan. Apakah hikmah di sebalik anjuran ini? Jawapan: Pengkhataman Al-Qur’an bukan sahaja melibatkan fadilat-fadilat bagi setiap huruf, ayat dan surah Al-Qur’an yang dibaca dari awal sehingga akhir, bahkan pengkhataman Al-Qur’an itu sendiri mempunyai fadilat-fadilat yang besar sepertimana yang disebutkan oleh Imam Al-Nawawi di dalam kitabnya al-Tibyan fi Adab Hamalat al-Quran. Di antara fadilat pengkhataman Al-Qur’an ialah: • Ia merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa; dan • Ia adalah waktu turunnya rahmat Allah SWT; dan • Doa yang dilakukan ketika pengkhataman Al-Qur’an diaminkan oleh empat ribu (4,000) para malaikat. Dan tiada perbezaan di kalangan para ulama’ Ahli Sunnah dan Jama’ah bahawa doa keampunan dan rahmat buat orang Islam yang telah wafat adalah bermanfaat baginya dan dianjurkan Shariat Islam dengan jelas sepertimana firman Allah SWT di dalam ayat ke-10 dari surah Al-Hashr. "Penuntut Ilmu"

[Hikmah di sebalik Anjuran Pengkhataman Al-Qur’an di sisi Kubur Seorang Muslim di sisi Mazhab Shafie] Seperti yang telah dinukilkan sebelum ini, kita dapat melihat bahawa Imam al-Shafie dan ulama’ mazhab Shafie telah bersepakat bahawa pengkhataman Al-Qur’an di sisi kubur si mati selepas pengebumiannya adalah dianjurkan dan disunatkan. Apakah hikmah di sebalik anjuran ini? Jawapan: Pengkhataman Al-Qur’an bukan sahaja melibatkan fadilat-fadilat bagi setiap huruf, ayat dan surah Al-Qur’an yang dibaca dari awal sehingga akhir, bahkan pengkhataman Al-Qur’an itu sendiri mempunyai fadilat-fadilat yang besar sepertimana yang disebutkan oleh Imam Al-Nawawi di dalam kitabnya al-Tibyan fi Adab Hamalat al-Quran. Di antara fadilat pengkhataman Al-Qur’an ialah: • Ia merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa; dan • Ia adalah waktu turunnya rahmat Allah SWT; dan • Doa yang dilakukan ketika pengkhataman Al-Qur’an diaminkan oleh empat ribu (4,000) para malaikat. Dan tiada perbezaan di kalangan para ulama’ Ahli Sunnah dan Jama’ah bahawa doa keampunan dan rahmat buat orang Islam yang telah wafat adalah bermanfaat baginya dan dianjurkan Shariat Islam dengan jelas sepertimana firman Allah SWT di dalam ayat ke-10 dari surah Al-Hashr. "Penuntut Ilmu"

[Hikmah di sebalik Anjuran Pengkhataman Al-Qur’an di sisi Kubur Seorang Muslim di sisi Mazhab Shafie] Seperti yang telah dinukilkan sebelum ...
Read More
Malam Yang Tenang dan Terang Seakan-akan Bulan Penuh, Tidak Terlalu Sejuk atau Panas Di antara tanda-tanda malam Laylatul Qadr juga ialah: ia malam yang tenang bercahaya seakan-akan ada bulan yang penuh, tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Rasulullah ﷺ bersabda: وَهِيَ لَيْلَةٌ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لا حَارَّةٌ وَلا بَارِدَةٌ “Dan ia adalah malam yang tenang bercahaya seakan-akan ada bulan yang penuh, tidak panas dan tidak pula sejuk.” [Sahih Ibn Khuzaymah] – sanadnya hasan dan lain-lain.

Malam Yang Tenang dan Terang Seakan-akan Bulan Penuh, Tidak Terlalu Sejuk atau Panas Di antara tanda-tanda malam Laylatul Qadr juga ialah: ia malam yang tenang bercahaya seakan-akan ada bulan yang penuh, tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Rasulullah ﷺ bersabda: وَهِيَ لَيْلَةٌ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لا حَارَّةٌ وَلا بَارِدَةٌ “Dan ia adalah malam yang tenang bercahaya seakan-akan ada bulan yang penuh, tidak panas dan tidak pula sejuk.” [Sahih Ibn Khuzaymah] – sanadnya hasan dan lain-lain.

Malam Yang Tenang dan Terang Seakan-akan Bulan Penuh, Tidak Terlalu Sejuk atau Panas Di antara tanda-tanda malam Laylatul Qadr juga ialah: i...
Read More
Malam Yang Berhujan dan Berangin Di antara tanda-tanda malam Laylatul Qadr juga ialah: ia malam yang mempunyai hujan dan angin yang bertiup. Rasulullah ﷺ bersabda: وَهِيَ لَيْلَةُ مَطَرٍ وَرِيحٍ “Dan ia adalah malam yang mempunyai hujan dan angin [yang bertiup].” [Musnad Ahmad] – Sanadnya hasan dan lain-lain.

Malam Yang Berhujan dan Berangin Di antara tanda-tanda malam Laylatul Qadr juga ialah: ia malam yang mempunyai hujan dan angin yang bertiup. Rasulullah ﷺ bersabda: وَهِيَ لَيْلَةُ مَطَرٍ وَرِيحٍ “Dan ia adalah malam yang mempunyai hujan dan angin [yang bertiup].” [Musnad Ahmad] – Sanadnya hasan dan lain-lain.

Malam Yang Berhujan dan Berangin Di antara tanda-tanda malam Laylatul Qadr juga ialah: ia malam yang mempunyai hujan dan angin yang bertiup....
Read More
Cahaya Matahari Keputihan Yang Tidak Terik Di antara tanda-tanda malam Laylatul Qadr yang disebut dengan jelas di dalam hadith-hadith yang sahih ialah: Terbitnya matahari pada paginya itu dengan cahaya keputihan yang tidak terik. وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا [Sahih Muslim] dan lain-lain.

Cahaya Matahari Keputihan Yang Tidak Terik Di antara tanda-tanda malam Laylatul Qadr yang disebut dengan jelas di dalam hadith-hadith yang sahih ialah: Terbitnya matahari pada paginya itu dengan cahaya keputihan yang tidak terik. وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا [Sahih Muslim] dan lain-lain.

Cahaya Matahari Keputihan Yang Tidak Terik Di antara tanda-tanda malam Laylatul Qadr yang disebut dengan jelas di dalam hadith-hadith yang s...
Read More