Honouring One’s Parents is one of the Main Islamic Virtues It is narrated on the authority of ‘Abdullah Ibn ‘Amr (may Allah be pleased with them both), who said: “A man came to the Prophet ﷺ and asked for his permission to undertake jihad. The Prophet ﷺ asked him: Are your parents still alive? The man answered: Yes. The Prophet ﷺ, then, said: Perform your jihad towards them (Strive to serve your parents first).”

Honouring One’s Parents is one of the Main Islamic Virtues It is narrated on the authority of ‘Abdullah Ibn ‘Amr (may Allah be pleased with them both), who said: “A man came to the Prophet ﷺ and asked for his permission to undertake jihad. The Prophet ﷺ asked him: Are your parents still alive? The man answered: Yes. The Prophet ﷺ, then, said: Perform your jihad towards them (Strive to serve your parents first).”

Honouring One’s Parents is one of the Main Islamic Virtues It is narrated on the authority of ‘Abdullah Ibn ‘Amr (may Allah be pleased with ...
Read More
Berbakti kepada Ibu Bapa adalah di antara Kebajikan Yang Paling Utama Daripada ‘Abdullah Bin ‘Amr r.anhuma, beliau berkata: “Seorang lelaki telah datang kepada Nabi ﷺ dan meminta keizinan Baginda ﷺ untuk berjihad. Baginda ﷺ bersabda: Adakah kedua-dua ibu bapamu masih hidup?. Dia menjawab: Ya. Maka Baginda ﷺ pun bersabda: Berjihadlah (bersungguh-sungguhlah kamu berbakti) pada mereka berdua.”

Berbakti kepada Ibu Bapa adalah di antara Kebajikan Yang Paling Utama Daripada ‘Abdullah Bin ‘Amr r.anhuma, beliau berkata: “Seorang lelaki telah datang kepada Nabi ﷺ dan meminta keizinan Baginda ﷺ untuk berjihad. Baginda ﷺ bersabda: Adakah kedua-dua ibu bapamu masih hidup?. Dia menjawab: Ya. Maka Baginda ﷺ pun bersabda: Berjihadlah (bersungguh-sungguhlah kamu berbakti) pada mereka berdua.”

Berbakti kepada Ibu Bapa adalah di antara Kebajikan Yang Paling Utama Daripada ‘Abdullah Bin ‘Amr r.anhuma, beliau berkata: “Seorang lelaki ...
Read More
Sedekah Satu (1) Dirham Yang Mengalahkan Sedekah Seratus Ribu (100,000) Dirham: Sedikit Tetapi Banyak Di Sisi Allah SWT Daripada Abu Hurayrah RA, beliau meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: “Satu (1) dirham telah mendahului seratus ribu (100,000) dirham. Mereka (para sahabat r.anhum) bertanya: Dan bagaimanakah itu?. Baginda ﷺ menjawab: Ada seorang lelaki yang hanya memiliki dua dirham, lalu dia bersedekah dengan salah satu daripadanya. Manakala, ada seorang lelaki (yang lain pula) pergi ke sudut hartanya (yang sangat banyak), lalu dia mengambil seratus ribu dirham dan bersedekah dengannya.”

Sedekah Satu (1) Dirham Yang Mengalahkan Sedekah Seratus Ribu (100,000) Dirham: Sedikit Tetapi Banyak Di Sisi Allah SWT Daripada Abu Hurayrah RA, beliau meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: “Satu (1) dirham telah mendahului seratus ribu (100,000) dirham. Mereka (para sahabat r.anhum) bertanya: Dan bagaimanakah itu?. Baginda ﷺ menjawab: Ada seorang lelaki yang hanya memiliki dua dirham, lalu dia bersedekah dengan salah satu daripadanya. Manakala, ada seorang lelaki (yang lain pula) pergi ke sudut hartanya (yang sangat banyak), lalu dia mengambil seratus ribu dirham dan bersedekah dengannya.”

Sedekah Satu (1) Dirham Yang Mengalahkan Sedekah Seratus Ribu (100,000) Dirham: Sedikit Tetapi Banyak Di Sisi Allah SWT Daripada Abu Hurayra...
Read More
Orang Yang Paling Lemah adalah Orang Yang Tidak Berdoa Daripada Abu Hurayrah RA, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Orang yang paling lemah ialah orang yang lemah untuk berdoa, dan orang yang paling bakhil ialah orang yang bakhil untuk memberi/menjawab salam.” Di antara tujuan utama berdoa adalah menzahirkan kefaqiran seorang hamba kepada Tuhannya - Allah SWT.

Orang Yang Paling Lemah adalah Orang Yang Tidak Berdoa Daripada Abu Hurayrah RA, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Orang yang paling lemah ialah orang yang lemah untuk berdoa, dan orang yang paling bakhil ialah orang yang bakhil untuk memberi/menjawab salam.” Di antara tujuan utama berdoa adalah menzahirkan kefaqiran seorang hamba kepada Tuhannya - Allah SWT.

Orang Yang Paling Lemah adalah Orang Yang Tidak Berdoa Daripada Abu Hurayrah RA, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Orang yang paling l...
Read More
Solat Yang Tidak Dipelihara Rukunnya adalah Solat Yang Rosak dan Merosakkan Kesempurnaan Islam Daripada Abu ‘Abdillah al-Ash’ari RA, beliau meriwayatkan bahawa: “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah melihat seorang lelaki yang tidak menyempurnakan rukuknya, serta mematuk tanah (gopoh) di dalam sujudnya ketika bersolat. Baginda ﷺ bersabda: Sekiraanya dia wafat di atas keadaan solat yang sebegitu, maka dia mati di atas selain agama (Nabi) Muhammad ﷺ. Kemudian Baginda ﷺ bersabda lagi: Perumpamaan seorang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk tanah (gopoh) di dalam sujudnya adalah seperti orang lapar yang hanya memakan sebiji atau dua biji buah tamar, ia tidak mampu mencukupkan keperluannya sedikit pun.” *Jangan hanya cukup dengan melakukan solat, tetapi pastikan solat yang dilakukan memenuhi syarat-syarat sah rukun solat. Dan tiada jalan untuk menyempurnakan syarat-syarat sah solat melainkan dengan mempelajarinya secara sempurna berasaskan mazhab yang muktabar (di Malaysia - mazhab Shafie).

Solat Yang Tidak Dipelihara Rukunnya adalah Solat Yang Rosak dan Merosakkan Kesempurnaan Islam Daripada Abu ‘Abdillah al-Ash’ari RA, beliau meriwayatkan bahawa: “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah melihat seorang lelaki yang tidak menyempurnakan rukuknya, serta mematuk tanah (gopoh) di dalam sujudnya ketika bersolat. Baginda ﷺ bersabda: Sekiraanya dia wafat di atas keadaan solat yang sebegitu, maka dia mati di atas selain agama (Nabi) Muhammad ﷺ. Kemudian Baginda ﷺ bersabda lagi: Perumpamaan seorang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan mematuk tanah (gopoh) di dalam sujudnya adalah seperti orang lapar yang hanya memakan sebiji atau dua biji buah tamar, ia tidak mampu mencukupkan keperluannya sedikit pun.” *Jangan hanya cukup dengan melakukan solat, tetapi pastikan solat yang dilakukan memenuhi syarat-syarat sah rukun solat. Dan tiada jalan untuk menyempurnakan syarat-syarat sah solat melainkan dengan mempelajarinya secara sempurna berasaskan mazhab yang muktabar (di Malaysia - mazhab Shafie).

Solat Yang Tidak Dipelihara Rukunnya adalah Solat Yang Rosak dan Merosakkan Kesempurnaan Islam Daripada Abu ‘Abdillah al-Ash’ari RA, beliau ...
Read More
Solat Tanpa Memelihara Rukun dan Syarat Sah Solat Merosakkan Kesempurnaan Islam dan Dikira Seumpama Tidak Bersolat “Huzayfah (Ibn al-Yaman) RA telah melihat seorang lelaki yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya (di dalam solat). Beliau berkata (kepada lelaki tersebut): Engkau (masih) belum bersolat, dan sekiranya engkau wafat (dengan solat sebegini), maka engkau wafat di atas selain daripada fitrah yang telah Allah fitrahkan (Nabi) Muhammad ﷺ di atasnya.” *Jangan ambil mudah syarat sah rukun-rukun solat.

Solat Tanpa Memelihara Rukun dan Syarat Sah Solat Merosakkan Kesempurnaan Islam dan Dikira Seumpama Tidak Bersolat “Huzayfah (Ibn al-Yaman) RA telah melihat seorang lelaki yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya (di dalam solat). Beliau berkata (kepada lelaki tersebut): Engkau (masih) belum bersolat, dan sekiranya engkau wafat (dengan solat sebegini), maka engkau wafat di atas selain daripada fitrah yang telah Allah fitrahkan (Nabi) Muhammad ﷺ di atasnya.” *Jangan ambil mudah syarat sah rukun-rukun solat.

Solat Tanpa Memelihara Rukun dan Syarat Sah Solat Merosakkan Kesempurnaan Islam dan Dikira Seumpama Tidak Bersolat “Huzayfah (Ibn al-Yaman) ...
Read More
Jangan Sesekali Mendoakan Keburukan ke atas Diri Sendiri, Anak-anak, Khadam dan Harta Pengajaran: Sentiasalah mendoakan kebaikan terhadap diri sendiri, anak-anak dan milik kita walaupun di saat kemarahan dan jangan sekali-kali mendoakan keburukan terhadap diri sendiri dan mereka walaupun di dalam saat kemarahan kerana ditakuti menepati waktu yang mustajab, lalu keburukan tersebut menimpa dan menjadi realiti. Sebab Rasulullah ﷺ bersabda demikian adalah kerana seorang lelaki telah melaknat binatangnya yang digunakan untuk mengangkat air.

Jangan Sesekali Mendoakan Keburukan ke atas Diri Sendiri, Anak-anak, Khadam dan Harta Pengajaran: Sentiasalah mendoakan kebaikan terhadap diri sendiri, anak-anak dan milik kita walaupun di saat kemarahan dan jangan sekali-kali mendoakan keburukan terhadap diri sendiri dan mereka walaupun di dalam saat kemarahan kerana ditakuti menepati waktu yang mustajab, lalu keburukan tersebut menimpa dan menjadi realiti. Sebab Rasulullah ﷺ bersabda demikian adalah kerana seorang lelaki telah melaknat binatangnya yang digunakan untuk mengangkat air.

Jangan Sesekali Mendoakan Keburukan ke atas Diri Sendiri, Anak-anak, Khadam dan Harta Pengajaran: Sentiasalah mendoakan kebaikan terhadap di...
Read More
Luka’ Bin Luka’ adalah Orang Yang Paling Bahagia dengan Dunia ini Sebelum Kiamat Al-San’ani menyatakan di dalam al-Tanwir bahawa: أي: حتى تصير الدنيا ، من مالها ورياستها وجاهها ، للكع ابن لكع، أي يصير رؤوس الناس اللئام ، لحقارة شأنها عند الله تعالى، ولأنه يقل الكرام ، وتغلب اللئام، وهو من أعلام النبوة “ sehingga dunia ini, dari hartanya, kekuasaannya dan kemegahannya dimiliki oleh Luka’ Bin Luka’, iaitu ketua-ketua masyarakat adalah dari kalangan orang-orang yang hina lantaran hinanya kedudukan [dunia] di sisi Allah, serta kerana sedikitnya orang-orang yang mulia, dan banyaknya orang-orang yang hina, dan ini adalah di antara tanda-tanda Kenabian [yang telah diberitahu oleh Rasulullah ﷺ].”

Luka’ Bin Luka’ adalah Orang Yang Paling Bahagia dengan Dunia ini Sebelum Kiamat Al-San’ani menyatakan di dalam al-Tanwir bahawa: أي: حتى تصير الدنيا ، من مالها ورياستها وجاهها ، للكع ابن لكع، أي يصير رؤوس الناس اللئام ، لحقارة شأنها عند الله تعالى، ولأنه يقل الكرام ، وتغلب اللئام، وهو من أعلام النبوة “ sehingga dunia ini, dari hartanya, kekuasaannya dan kemegahannya dimiliki oleh Luka’ Bin Luka’, iaitu ketua-ketua masyarakat adalah dari kalangan orang-orang yang hina lantaran hinanya kedudukan [dunia] di sisi Allah, serta kerana sedikitnya orang-orang yang mulia, dan banyaknya orang-orang yang hina, dan ini adalah di antara tanda-tanda Kenabian [yang telah diberitahu oleh Rasulullah ﷺ].”

Luka’ Bin Luka’ adalah Orang Yang Paling Bahagia dengan Dunia ini Sebelum Kiamat Al-San’ani menyatakan di dalam al-Tanwir bahawa: أي: حتى تص...
Read More
Fadilat Menziarahi Kubur Ibu Bapa atau Salah Seorang Daripadanya Pada Hari Jumaat *(al-Haythamī (807H), 1994 - Majmaʿ al-Zawāʾid wa Manbaʿ al-Fawāʾid), No. 4312 (60/3) dan beliau berkata: (رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.). Imam al-Suyuti meletakkan hadith ini di dalam Nur al-Lum'ah fi Khasa'is al-Jumu'ah, No. 193 dan beliau menyatakan bahawa ia diriwayatkan oleh al-Hakim al-Tirmidhi di dalam Nawadir al-Usul dan al-Tabarani di dalam al-Awsat *Hadith ini juga diriwayatkan secara mursal daripada Muhammad Bin al-Nu’man (thiqah) dengan para perawi yang thiqah dan saduq di: (al-Bayhaqī (458H), - Shuʿab al-Imān), No. 7901 dan (Ibn Abi al-Dunya (281H), - Makarim al-Akhlaq), No. 249. Anjuran menziarahi kubur secara umum telah thabit dengan hadith-hadith yang sahih. (والله أعلم وعلمه أتم) Sedikit faedah dari sudut bahasa: Ism Fael bagi برَّ boleh بارّ dan بَرّ .

Fadilat Menziarahi Kubur Ibu Bapa atau Salah Seorang Daripadanya Pada Hari Jumaat *(al-Haythamī (807H), 1994 - Majmaʿ al-Zawāʾid wa Manbaʿ al-Fawāʾid), No. 4312 (60/3) dan beliau berkata: (رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالصَّغِيرِ، وَفِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.). Imam al-Suyuti meletakkan hadith ini di dalam Nur al-Lum'ah fi Khasa'is al-Jumu'ah, No. 193 dan beliau menyatakan bahawa ia diriwayatkan oleh al-Hakim al-Tirmidhi di dalam Nawadir al-Usul dan al-Tabarani di dalam al-Awsat *Hadith ini juga diriwayatkan secara mursal daripada Muhammad Bin al-Nu’man (thiqah) dengan para perawi yang thiqah dan saduq di: (al-Bayhaqī (458H), - Shuʿab al-Imān), No. 7901 dan (Ibn Abi al-Dunya (281H), - Makarim al-Akhlaq), No. 249. Anjuran menziarahi kubur secara umum telah thabit dengan hadith-hadith yang sahih. (والله أعلم وعلمه أتم) Sedikit faedah dari sudut bahasa: Ism Fael bagi برَّ boleh بارّ dan بَرّ .

Fadilat Menziarahi Kubur Ibu Bapa atau Salah Seorang Daripadanya Pada Hari Jumaat *(al-Haythamī (807H), 1994 - Majmaʿ al-Zawāʾid wa Manbaʿ a...
Read More
Rasulullah ﷺ Memerintahkan Agar Kita Memperbanyakkan Selawat pada Malam dan Siang Jumaat *Sebahagian ulama’ menyatakan bahawa kadar minimum bagi “banyak” adalah tiga ratus (300) dan sebahagian pula menyatakan kadar minimumnya adalah tujuh ratus (700). Anjuran memperbanyakkan selawat pada malam dan siang Jumaat telah datang dalam begitu banyak hadith Rasulullah ﷺ dan jalan riwayat yang pelbagai. Selawat adalah antara amalan yang paling istimewa dan sangat ditekankan pada malam dan siang Jumaat. Pada amalan Selawat di hari Jumaat terhimpun “Sayyid al-Ayyam” - Jumaat, “Sayyid al-Mursalin wa al-Makhluqat” – Rasulullah ﷺ dan “al-Sayyid al-Haqiqi” – Allah SWT.

Rasulullah ﷺ Memerintahkan Agar Kita Memperbanyakkan Selawat pada Malam dan Siang Jumaat *Sebahagian ulama’ menyatakan bahawa kadar minimum bagi “banyak” adalah tiga ratus (300) dan sebahagian pula menyatakan kadar minimumnya adalah tujuh ratus (700). Anjuran memperbanyakkan selawat pada malam dan siang Jumaat telah datang dalam begitu banyak hadith Rasulullah ﷺ dan jalan riwayat yang pelbagai. Selawat adalah antara amalan yang paling istimewa dan sangat ditekankan pada malam dan siang Jumaat. Pada amalan Selawat di hari Jumaat terhimpun “Sayyid al-Ayyam” - Jumaat, “Sayyid al-Mursalin wa al-Makhluqat” – Rasulullah ﷺ dan “al-Sayyid al-Haqiqi” – Allah SWT.

Rasulullah ﷺ Memerintahkan Agar Kita Memperbanyakkan Selawat pada Malam dan Siang Jumaat *Sebahagian ulama’ menyatakan bahawa kadar minimum ...
Read More