Nisfu Sha'ban: Pertukaran Qiblat dari Bayt al-Maqdis ke al-Masjid al-Haram (Ka’bah) di Mekah ) Di antara peristiwa besar yang berlaku di dalam bulan Sha’ban, bahkan pada Nisfu Sha’ban adalah pertukaran Qiblat dari Bayt al-Maqdis di Palestin ke al-Masjid al-Haram (Ka’bah) di Mekah.

Nisfu Sha'ban: Pertukaran Qiblat dari Bayt al-Maqdis ke al-Masjid al-Haram (Ka’bah) di Mekah ) Di antara peristiwa besar yang berlaku di dalam bulan Sha’ban, bahkan pada Nisfu Sha’ban adalah pertukaran Qiblat dari Bayt al-Maqdis di Palestin ke al-Masjid al-Haram (Ka’bah) di Mekah.

Nisfu Sha'ban: Pertukaran Qiblat dari Bayt al-Maqdis ke al-Masjid al-Haram (Ka’bah) di Mekah ) Di antara peristiwa besar yang berlaku di...
Read More
Doa Menghindari Mudarat – Sebahagian Petikan Daripada Wirid al-Wazifah al-Zarruqiyyah Doa menghindari mudarat ini adalah satu bahagian daripada: (الوظيفة الزروقية) al-Wazifah al-Zarruqiyyah yang amat masyhur oleh al-Imam al-‘Arif Bi Allah Ahmad Zarruq al-Fasi al-Maliki . Nama penuh bagi wirid ini adalah: (سفينة النَّجا لمن إلى الله التجا).

Doa Menghindari Mudarat – Sebahagian Petikan Daripada Wirid al-Wazifah al-Zarruqiyyah Doa menghindari mudarat ini adalah satu bahagian daripada: (الوظيفة الزروقية) al-Wazifah al-Zarruqiyyah yang amat masyhur oleh al-Imam al-‘Arif Bi Allah Ahmad Zarruq al-Fasi al-Maliki . Nama penuh bagi wirid ini adalah: (سفينة النَّجا لمن إلى الله التجا).

Doa Menghindari Mudarat – Sebahagian Petikan Daripada Wirid al-Wazifah al-Zarruqiyyah Doa menghindari mudarat ini adalah satu bahagian darip...
Read More
Amar Makruf Nahi Mungkar adalah Salah Satu Syarat dan Sebab Untuk Doa Diterima oleh Allah SWT *Apabila kita meneliti sejarah umat Islam terdahulu ketika berdepan dengan wabak penyakit, maka kita mendapati bahawa para umara' dan ulama' mereka juga telah memperkasakan amalan Amar Makruf Nahi Mungkar kerana ia adalah syarat dan sebab bagi penerimaan doa dan sebab keafiatan dari azab Allah. Wallahu a’lam.

Amar Makruf Nahi Mungkar adalah Salah Satu Syarat dan Sebab Untuk Doa Diterima oleh Allah SWT *Apabila kita meneliti sejarah umat Islam terdahulu ketika berdepan dengan wabak penyakit, maka kita mendapati bahawa para umara' dan ulama' mereka juga telah memperkasakan amalan Amar Makruf Nahi Mungkar kerana ia adalah syarat dan sebab bagi penerimaan doa dan sebab keafiatan dari azab Allah. Wallahu a’lam.

Amar Makruf Nahi Mungkar adalah Salah Satu Syarat dan Sebab Untuk Doa Diterima oleh Allah SWT *Apabila kita meneliti sejarah umat Islam terd...
Read More