Kelebihan Seorang Muslim Yang Disolatkan Jenazahnya oleh Empat Puluh Orang Mukmin/Muslim Yang Tidak Melakukan Syirik Pada satu ketika, seorang anak Saidina ‘Abdullah Bin ‘Abbas RA telah wafat, lalu beliau berkata kepada mawlanya Kurayb: Wahai Kurayb, lihatlah jika orang ramai telah berkumpul untuk melakukan solat jenazah baginya. Lalu Kurayb pun keluar dan melihat orang ramai telah berkumpul. Apabila dia memberitahu Saidina ‘Abdullah Bin ‘Abbas RA tentang perkara tersebut, beliau bertanya adakah bilangan mereka telah mencapai 40 orang, lalu Kurayb menjawab: Ya. Saidina ‘Abdullah Bin ‘Abbas RA pun memberitahu hadith ini [Sahih Muslim]. Daripada ‘Abdullah Bin ‘Abbas RA, beliau berkata: Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak ada seorang Muslim yang meninggal dunia, kemudian jenazahnya itu disolatkan oleh empat puluh orang [Muslim/Mukmin] yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun, melainkan Allah SWT akan menerima shafa’at (doa) mereka padanya.” T: (Muslim (261H), 2006 - al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ / Ṣaḥīḥ Muslim), No. 951 [Lafaz di atas]; (Abū Dāwud (275H), 2010 - Sunan Abī Dāwud), No. 3170; (Aḥmad (241H), 1995 - al-Musnad), No. 2505; (Ibn Ḥibbān (354H), 1993 - Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān), No. 3082 dan lain-lain. [Status: Sahih]. Hadith sahih ini adalah salah satu dalil yang sangat jelas berkenaan amalan orang Mukmin/Muslim yang masih hidup itu memberi manfaat kepada saudaranya yang telah meninggal dunia.

Kelebihan Seorang Muslim Yang Disolatkan Jenazahnya oleh Empat Puluh Orang Mukmin/Muslim Yang Tidak Melakukan Syirik Pada satu ketika, seorang anak Saidina ‘Abdullah Bin ‘Abbas RA telah wafat, lalu beliau berkata kepada mawlanya Kurayb: Wahai Kurayb, lihatlah jika orang ramai telah berkumpul untuk melakukan solat jenazah baginya. Lalu Kurayb pun keluar dan melihat orang ramai telah berkumpul. Apabila dia memberitahu Saidina ‘Abdullah Bin ‘Abbas RA tentang perkara tersebut, beliau bertanya adakah bilangan mereka telah mencapai 40 orang, lalu Kurayb menjawab: Ya. Saidina ‘Abdullah Bin ‘Abbas RA pun memberitahu hadith ini [Sahih Muslim]. Daripada ‘Abdullah Bin ‘Abbas RA, beliau berkata: Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak ada seorang Muslim yang meninggal dunia, kemudian jenazahnya itu disolatkan oleh empat puluh orang [Muslim/Mukmin] yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun, melainkan Allah SWT akan menerima shafa’at (doa) mereka padanya.” T: (Muslim (261H), 2006 - al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ / Ṣaḥīḥ Muslim), No. 951 [Lafaz di atas]; (Abū Dāwud (275H), 2010 - Sunan Abī Dāwud), No. 3170; (Aḥmad (241H), 1995 - al-Musnad), No. 2505; (Ibn Ḥibbān (354H), 1993 - Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān), No. 3082 dan lain-lain. [Status: Sahih]. Hadith sahih ini adalah salah satu dalil yang sangat jelas berkenaan amalan orang Mukmin/Muslim yang masih hidup itu memberi manfaat kepada saudaranya yang telah meninggal dunia.(Feed generated with FetchRSS)

source https://www.facebook.com/1499687470298765_2560615354205966

0 Comment "Kelebihan Seorang Muslim Yang Disolatkan Jenazahnya oleh Empat Puluh Orang Mukmin/Muslim Yang Tidak Melakukan Syirik Pada satu ketika, seorang anak Saidina ‘Abdullah Bin ‘Abbas RA telah wafat, lalu beliau berkata kepada mawlanya Kurayb: Wahai Kurayb, lihatlah jika orang ramai telah berkumpul untuk melakukan solat jenazah baginya. Lalu Kurayb pun keluar dan melihat orang ramai telah berkumpul. Apabila dia memberitahu Saidina ‘Abdullah Bin ‘Abbas RA tentang perkara tersebut, beliau bertanya adakah bilangan mereka telah mencapai 40 orang, lalu Kurayb menjawab: Ya. Saidina ‘Abdullah Bin ‘Abbas RA pun memberitahu hadith ini [Sahih Muslim]. Daripada ‘Abdullah Bin ‘Abbas RA, beliau berkata: Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak ada seorang Muslim yang meninggal dunia, kemudian jenazahnya itu disolatkan oleh empat puluh orang [Muslim/Mukmin] yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun, melainkan Allah SWT akan menerima shafa’at (doa) mereka padanya.” T: (Muslim (261H), 2006 - al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ / Ṣaḥīḥ Muslim), No. 951 [Lafaz di atas]; (Abū Dāwud (275H), 2010 - Sunan Abī Dāwud), No. 3170; (Aḥmad (241H), 1995 - al-Musnad), No. 2505; (Ibn Ḥibbān (354H), 1993 - Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān), No. 3082 dan lain-lain. [Status: Sahih]. Hadith sahih ini adalah salah satu dalil yang sangat jelas berkenaan amalan orang Mukmin/Muslim yang masih hidup itu memberi manfaat kepada saudaranya yang telah meninggal dunia."

Post a comment

Thank you for your comments