RUMUSAN PENUTUP Pengajian Muamalat Islam adalah di antara pengajian yang diabaikan sejak sekian lama sehingga hukum halal dan haram di dalam perkara ini diambil remeh oleh sebahagian masyarakat Islam. Pembelajaran Muamalat Islam amat penting bagi melahirkan seorang Muslim holistik yang tidak hanya melihat ibadahnya ketika di dalam masjid dan surau atau di atas sejadah dan tikar sembahyang sahaja, tetapi dia juga menyedari bahawa perkara Muamalat juga adalah urusan ibadahnya dengan Allah kerana di sana juga ada perintah Allah dan RasulNya serta larangan Allah dan RasulNya. Dengan menghayati bahawa hubungan manusia dengan manusia di dalam perkara berkaitan harta dan kewangan juga adalah ibadah, maka seseorang Muslim itu akan lebih sempurna dalam pengamalan agamanya. Janganlah kita hanya menjadi “Hamba Allah” di dalam urusan Ibadat tetapi menjadi “Musuh Allah” di dalam urusan Muamalat. Sibuk melakukan ibadah solat dan puasa serta ibadah-ibadah sunat, namun dalam masa yang sama terlibat di dalam urusniaga riba’ (yang diisytiharkan perang oleh Allah ), gharar, darar dan intihak al-hurmah al-Shar’iyyah, mengabaikan kewajipan nafkah dan hutang, tidak mengagihkan harta pusaka kepada yang berhak atau tidak menyerahkan harta amanah kepada pemiliknya. Orang yang hanya menjaga hukum ahkam Shariat di dalam urusan Ibadahnya tetapi mengabaikan hukum ahkam Shariat di dalam urusan Muamalatnya bukan sahaja tidak mampu menjadi seorang Muslim yang sempurna, tetapi dia juga akan menjadi seorang yang muflis di Akhirat kelak. Pahala amalan Ibadahnya perlu dihabiskan untuk melunaskan hak-hak orang lain dan setelah pahalanya itu habis, maka dia perlu pula mengambil dosa-dosa orang lain dan seterusnya dicampakkan ke dalam neraka (Sahih Muslim). “Penuntut Ilmu” dan “Muzakarah Muamalat”

RUMUSAN PENUTUP Pengajian Muamalat Islam adalah di antara pengajian yang diabaikan sejak sekian lama sehingga hukum halal dan haram di dalam perkara ini diambil remeh oleh sebahagian masyarakat Islam. Pembelajaran Muamalat Islam amat penting bagi melahirkan seorang Muslim holistik yang tidak hanya melihat ibadahnya ketika di dalam masjid dan surau atau di atas sejadah dan tikar sembahyang sahaja, tetapi dia juga menyedari bahawa perkara Muamalat juga adalah urusan ibadahnya dengan Allah kerana di sana juga ada perintah Allah dan RasulNya serta larangan Allah dan RasulNya. Dengan menghayati bahawa hubungan manusia dengan manusia di dalam perkara berkaitan harta dan kewangan juga adalah ibadah, maka seseorang Muslim itu akan lebih sempurna dalam pengamalan agamanya. Janganlah kita hanya menjadi “Hamba Allah” di dalam urusan Ibadat tetapi menjadi “Musuh Allah” di dalam urusan Muamalat. Sibuk melakukan ibadah solat dan puasa serta ibadah-ibadah sunat, namun dalam masa yang sama terlibat di dalam urusniaga riba’ (yang diisytiharkan perang oleh Allah ), gharar, darar dan intihak al-hurmah al-Shar’iyyah, mengabaikan kewajipan nafkah dan hutang, tidak mengagihkan harta pusaka kepada yang berhak atau tidak menyerahkan harta amanah kepada pemiliknya. Orang yang hanya menjaga hukum ahkam Shariat di dalam urusan Ibadahnya tetapi mengabaikan hukum ahkam Shariat di dalam urusan Muamalatnya bukan sahaja tidak mampu menjadi seorang Muslim yang sempurna, tetapi dia juga akan menjadi seorang yang muflis di Akhirat kelak. Pahala amalan Ibadahnya perlu dihabiskan untuk melunaskan hak-hak orang lain dan setelah pahalanya itu habis, maka dia perlu pula mengambil dosa-dosa orang lain dan seterusnya dicampakkan ke dalam neraka (Sahih Muslim). “Penuntut Ilmu” dan “Muzakarah Muamalat”(Feed generated with FetchRSS)

source https://www.facebook.com/1499687470298765_2550938085173693

0 Comment "RUMUSAN PENUTUP Pengajian Muamalat Islam adalah di antara pengajian yang diabaikan sejak sekian lama sehingga hukum halal dan haram di dalam perkara ini diambil remeh oleh sebahagian masyarakat Islam. Pembelajaran Muamalat Islam amat penting bagi melahirkan seorang Muslim holistik yang tidak hanya melihat ibadahnya ketika di dalam masjid dan surau atau di atas sejadah dan tikar sembahyang sahaja, tetapi dia juga menyedari bahawa perkara Muamalat juga adalah urusan ibadahnya dengan Allah kerana di sana juga ada perintah Allah dan RasulNya serta larangan Allah dan RasulNya. Dengan menghayati bahawa hubungan manusia dengan manusia di dalam perkara berkaitan harta dan kewangan juga adalah ibadah, maka seseorang Muslim itu akan lebih sempurna dalam pengamalan agamanya. Janganlah kita hanya menjadi “Hamba Allah” di dalam urusan Ibadat tetapi menjadi “Musuh Allah” di dalam urusan Muamalat. Sibuk melakukan ibadah solat dan puasa serta ibadah-ibadah sunat, namun dalam masa yang sama terlibat di dalam urusniaga riba’ (yang diisytiharkan perang oleh Allah ), gharar, darar dan intihak al-hurmah al-Shar’iyyah, mengabaikan kewajipan nafkah dan hutang, tidak mengagihkan harta pusaka kepada yang berhak atau tidak menyerahkan harta amanah kepada pemiliknya. Orang yang hanya menjaga hukum ahkam Shariat di dalam urusan Ibadahnya tetapi mengabaikan hukum ahkam Shariat di dalam urusan Muamalatnya bukan sahaja tidak mampu menjadi seorang Muslim yang sempurna, tetapi dia juga akan menjadi seorang yang muflis di Akhirat kelak. Pahala amalan Ibadahnya perlu dihabiskan untuk melunaskan hak-hak orang lain dan setelah pahalanya itu habis, maka dia perlu pula mengambil dosa-dosa orang lain dan seterusnya dicampakkan ke dalam neraka (Sahih Muslim). “Penuntut Ilmu” dan “Muzakarah Muamalat”"

Post a comment

Thank you for your comments