Fadilah Membaca Surah Yasin Pada Waktu Malam: Mendapat Keampunan Daripada Allah SWT *Penggunaan...

Fadilah Membaca Surah Yasin Pada Waktu Malam: Mendapat Keampunan Daripada Allah SWT *Penggunaan lafaz: (لَيْلَةٍ) secara nakirah menunjukkan keumuman makna malam yang diliputi oleh hadith ini. Ia meliputi setiap malam termasuk malam Jumaat. Maka fadilat dan anjuran membaca Yasin pada setiap malam telah thabit dengan nas sahih, meliputi seluruh malam termasuk malam Jumaat. Maka tidak hairanlah sekiranya sebahagian ulama’ menjadikannya sebagai wirid pada setiap malam. Mengapa tidak? Fadilatnya yang sangat besar (i.e. keampunan Allah) telah thabit dengan sanad hadith yang sahih!.(Feed generated with FetchRSS)

source https://www.facebook.com/1499687470298765_2323829407884563

0 Comment "Fadilah Membaca Surah Yasin Pada Waktu Malam: Mendapat Keampunan Daripada Allah SWT *Penggunaan..."

Post a comment

Thank you for your comments