Definisi Jirim & 'Aradh
Definisi Jirim & 'Aradh

Apakah Definisi Jirim?

Jirim itu ialah:

1)      Sesuatu yang ada

2)      Bawa diri sendiri (tidak menumpang pada yang lain)

3)      Mengambi (mengisi)l ruang

4)      Kena jadi (Dijadikan)

5)      Baharu

6)      Menerima belah bahagi atau tiada menerima belah bahagi (umum)

*Terima belah bahagi – Jisim

* Tidak terima belah bahagi – Jauhar firid

Apakah Definisi ‘Aradh?

‘Aradh itu ialah:

1)      Sesuatu (sifat) yang ada

2)      Tidak boleh bawa diri sendiri (menumpang pada sesuatu yang lain yakni zat)

3)      Mengambil (mengisi) ruang

4)      Kena jadi (Dijadikan)

5)      Baharu

6)      Terima belah bahagi atau tidak (umum)

[Qauluhu: جرم]; maknanya pada lughah iaitu jasad ertinya tubuh badan,

Dan pada istilah (pada sepakat dan panggilan ulamak usuluddin) iaitu
[ما تَحَيَّزّ بِنَفْسِهِ]
ertinya barang yang bertempat (mengambil lapang) ia dengan sendirinya yakni barang yang ada ia (serta bertempat) dengan jalan bawa dirinya sendiri.

[Qauluhu:عرض ]

(ada) baginya beberapa makna pada lughah:

- setengahnya (sebahagian makna pada lughah) makna  مَتاعٌ ertinya mata benda,

- dan setengahnya
 اسم لما لا دوام لها 
ertinya (satu) nama bagi barang yang tiada kekal baginya dikatakan
هذا الأمر عرض أى (هذا) عارض زائل

yakni ini perkara yang datang sekejap hilang ia,

dan maknanya pada istilah iaitu
[ما تَحَيَّزَ بغيره]
ertinya barang yang bertempat ia dengan (di) yang lain yakni barang yang ada ia (serta bertempat) pada suatu yang lainnya seperti warna putih yang ada ia pada kapas umpamanya, dan masin yang ada ia pada garam umpanya dan demikianlah yang lainnya (daripada yang tersebut itu).

Rujukan:

Mizan al-Zarari  oleh Ismail bin Omar al-Sepanjang (Baba Ismail Spanjang), cetakan Pondok Darul Muhajirin, hal. 9 – 10

oleh Ustaz اليسع

Nota Tauhid (Aqidah ASWJ) : MSO-D12
https://telegram.me/aqidah_Islam

0 Comment "Definisi Jirim & 'Aradh"

Post a Comment

Thank you for your comments