Hukum Memberitahu Ciri-ciri Bahagian Aurat Kepada Bukan Mahram
Dari Group Usrah Solat : Q&A Ibadah (MSO-D7)

🔴Soalan:

Apakah hukum memberitahu sesuatu
sesuatu ciri-ciri bhagian aurat kepada yg
bukan mahram tanpa menunjukan
bahagian tersebut?
Contohnya seorng prempuan
memberitahu kepada kawan lelakinya
tentang rambutnya seperti rambutnya
pnjang, lurus dn sebagainya..tetapi lelaki
tersebut tidak pernah melihat/terlihat
rambut perempuan itu tersebut..

Mhon penerahan ustaz .

Jawapan kami;

Hukum memberitahu ciri-ciri bahagian aurat kepada yang bukan mahram adalah ditegah oleh syarak, maksudnya haram hukumnya walaupun orang itu tidak melihat aurat tersebut, kerana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud r.a., Rasulullah SAW ada bersabda yang bermaksud: "Janganlah seorang perempuan bergaul dengan perempuan lain kemudian menceritakan perihal perempuan lain itu kepada suaminya sehingga seakan-akan suaminya itu melihat perempuan yang diceritakannya". (HR al-Bukhari dan Muslim)

Imam  Ibnu Kathir menyatakan di dalam Tafsirnya mengenai Firman Allah Subhanahu wa Taala (au nisaa`ihinna), maksudnya adalah, seorang wanita muslimah juga dibolehkan menampakkan perhiasannya (auratnya) kepada wanita-wanita muslimah, namun tidak boleh kepada ahlu zimmah (wanita-wanita kafir ahlu zimmah); agar wanita-wanita kafir itu tidak menceritakan aurat wanita-wanita muslimah kepada suami-suami mereka. Walaupun hal ini mesti dihindari (mahdzuuran) pada semua wanita, akan tetapi kepada wanita ahlu zimmah lebih ditekankan lagi. Illah (sebab) batas aurat wanita muslim dihadapan wanita bukan muslim sama seperti aurat perempuan dengan lelaki bukan mahram adalah kerana wanita bukan muslim ini tidak boleh dipercayai kerahsiaan mereka (dalam menjaga amanah). Ditakuti aib dan aurat wanita muslim dihebah-hebahkan. Bagi wanita ahlu zimmah tidak ada larangan mengenai masalah ini (menceritakan aurat wanita lain). Adapun untuk wanita Muslimah, sesungguhnya, dia memahami bahawa hal ini (menceritakan aurat wanita lain kepada suaminya) adalah haram. Oleh kerana itu, hendaknya dia menjaga diri dari hal tersebut.

Wallahu a'lam.

Rujukan:
http://www.muftiwp.gov.my/v1/index.php?option=com_content&id=130&lang=en

Oleh Ustaz اليسعUSRAH SOLAT DAN Q&A IBADAH
https://telegram.me/usrah_solat_MSO
**Channel Usrah Solat MSO-D7 berdasarkan fiqh mazhab al-Syafi'i

0 Comment "Hukum Memberitahu Ciri-ciri Bahagian Aurat Kepada Bukan Mahram"

Post a Comment

Thank you for your comments