Syarah Terbaik Sunan Nasaei dan Ibnu Majah

Dari Group Telegram MSO-D1 : Bicara Hadith

Soalan:

Apakah syarah terbaik bg Sunan Nasaei dan Ibnu Majah??

Jawapan Ustaz Zulhusni Mat Resat:

Syarah Sunan al-Nasaie


1. Syarah Sunan al-Nasaie oleh Abi al-Hasan, Ali bin Abdullah bin Khalaf, Ibnu al-Ni’mah, al-Ansari al-Andalusi (m. 567H).

2. Syarah Sunan al-Nasaie oleh Abi al-‘Abbas, Ahmad bin al-Walid bin Rasyid (m. 563H).

3. Syarah Sunan al-Nasaie oleh Sirajuddin Ibnu al-Mulaqqin (m. 804H).

4. Zuhr al-Ruba ‘Ala al-Mujtaba oleh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakr al-Sayuthi (m. 911H).

5. ‘Azf Zuhr al-Ruba oleh ‘Ali bin Sulaiman al-Dimnati al-Bujam’awi al-Maghribi (m. 1306H).

6. Hashiyah al-Sindi ‘Ala al-Mujtaba oleh Abi al-Hasan, Muhammad Abdul Hadi al-Sindi al-Hinddi (m. 1134H).

7. Syuruq Anwar al-Minan al-Kubra al-Ilahiyyah Bi Kasyf Asrar al-Sunan al-Sughra al-Nasaieyyah oleh Muhammad al-Mukhtar bin Muhammad bin Ahmad Mazid al-Jakni al-Syanqithi (m. 1405 H).

8. Al-Ta’liqat al-Salafiyyah ‘Ala Sunan al-Nasaie oleh Abi al-Tayyib Muhammad ‘Athaillah Hanif al-Fujani (m. 1409H).

9. Al-Faidh al-Sama’ie ‘Ala Sunan al-Nasaie oleh Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi (m. 1302H).


Syarah Sunan Ibnu Majah

1. Syarah Sunan Ibnu Majah oleh Ali bin Abdullah bin al-Ni’mah al-Ansari al-Balansi (m. 750H).

2. Syarah Sunan Ibnu Majah oleh Muwaffiq al-Din , Abi Muhammad, Abdul Latif al-Baghdadi al-Syafi’e (m. 629H).

3. Syarah Sunan Ibnu Majah oleh Sa’d al-Din, Abi Muhammad, Mas’ud bin Ahmad al-‘Iraqi al-Misri al-Hanbali (m. 711H).

4. Al-I’lam Bi Sunnatihi ‘Alaihi al-Salam oleh ‘Ala’ al-Din, Mughlathai bin Qulaij al-Hanafi (m. 762 H).

5. Ma Tamassa Ilaihi al-Hajah ‘Ala Sunan Ibnu Majah oleh Sirajuddin ‘Umar bin Ali ibnu al-Mulaqqin al-Misri (m. 804H).

6. Al-Dibajah Fi Syarh Sunan Ibnu Majah oleh Muhammad bin Musa bin Isa bin ‘Ali al-Kamal, Abi al-Baqa’ al-Damiri al-Syafi’e (m. 808H).

7. Misbah al-Zujajah Fi Zawaid Ibnu Majah oleh Ahmad bin Abi Bakar bin Ismail al-Busiri (m. 840H).

8. Ta’liq ‘Ala Sunan Ibnu Majah oleh Ibrahim bin Muhammad bin Khalil al-Burhan al-Tharabulusi, dikenali sebagai Sabth ibnu al-‘Ajmi al-Halabi (m. 841H).

9. Syarah Sunan Ibnu Majah oleh Muhammad bin Rajab bin Abdul ‘Aal bin Musan bin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim, Syamsuddin al-Zubairi.

10. Misbah al-Zujajah ‘Ala Sunan Ibnu Majah oleh Jalaluddin Abdul Rahman ibnu Abi Bakr al-Sayuthi (m. 911H).

11. Ma Tad’u Ilaihi al-Hajah ‘Ala Sunan Ibnu Majah oleh Syamsuddin, Abi al-Rida Muhammad bin Hasan al-Zabidi al-Syafi’e.

12. Syarah Sunan Ibnu Majah oleh Abi al-Hasan, Nur al-Din Muhammad bin Abdul Hadi al-Sindi al-Hanafi (m. 1138H).

13. Injah al-Hajah oleh Abdul Ghani al-Dehlawi bin Abi Sa’id al-Mujaddidi (m. 1296H).

14. Nur Misbah al-Zujajah ‘Ala Sunan Ibnu Majah oleh Ali bin Sulaiman al-Dimnati al-Maliki al-Maghribi (m. 1306H).

15. Hashiyyah ‘Ala Sunan Ibnu Majah oleh Fakhr al-Hasan bin Abdul Rahman bin Habib Allah al-Kankuhi (m. 1315H).

16. Miftah al-Hajah Bi Syarh Sunan Ibnu Majah oleh Syeikh Muhammad al-‘Alawi al-Hairadabadi (m. 1366H).

17. Ihda’ al-Dibajah Bi Syarh Sunan Ibnu Majah oleh Sofa’ al-Dhawwi Ahmad al-‘Adawi.

Rujukan: Masadir al-Hadis Wa Maraji’uhu oleh Sayyid Abdul Majid al-Ghauri


🔴Soalan:

dari bnyk2 tu mne yg suggested utk dimiliki?


Jawapan Ustaz Zulhusni Mat Resat:

Untuk syarah Sunan Ibnu Majah, saya selalu rujuk kitab Syuruh Ibnu Majah yang mengumpulkan 6 buah kitab syarah bagi Sunan Ibnu Majah dalam sebuah kitab.
http://waqfeya.com/book.php?bid=3644

Untuk Sunan Nasaie, Syarah al-Sayuthi dan Hashiyyah al-Sindi antara yang terbaik.

http://waqfeya.com/book.php?bid=3702


Klik link ini untuk join group Bicara Hadith:
https://telegram.me/bicara_hadithMSO

0 Comment " Syarah Terbaik Sunan Nasaei dan Ibnu Majah"

Post a Comment

Thank you for your comments